Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5007 ДГС Елхово 28.01.2021 1/2021 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 34,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на услугата товарене, транспорт и разтоварване на добита дървесина от временен склад до складовете, определени в техническо задание към обект №1/2021 Виж пълна информация
4971 ДГС Елхово 15.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
115 куб.м. 1036 куб.м. 0 куб.м. 35 куб.м. 7718 куб.м. 0 куб.м. 8904 куб.м.
чб,бл,цр,др.
2102 Ц Продажба на стояща дървесина на корен 323,356.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2102 Ц – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Елхово” Виж пълна информация
4897 ДГС Елхово 17.12.2020 2102Ц Продажба на стояща дървесина на корен 653,572.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2102Ц – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Тунджа”, ТП „ДГС Елхово”, ТП „ДЛС Тополовград” и ТП „ДГС Свиленград” Виж пълна информация
Процедура № 4897 на ДГС Елхово от 17.12.2020 е прекратена!
4860 ДГС Елхово 08.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
11 куб.м. 116 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 1110 куб.м. 0 куб.м. 1238 куб.м.
цр;бл;чб;кдб
2105 Продажба на стояща дървесина на корен 49,440.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за предварителна продажба на стояща дървесина на корен. Виж пълна информация
4859 ДГС Елхово 08.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
14 куб.м. 213 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 4751 куб.м. 0 куб.м. 4986 куб.м.
цр;бл;чб;кдб
2106,2107,2108,2109,2110 Процедури за добив на дървесина 109,732.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен на маркирана дървесина от Обекти № 2106, № 2107, № 2108, № 2109, № 2110 Виж пълна информация
4786 ДГС Елхово 11.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
20 куб.м. 226 куб.м. 19 куб.м. 438 куб.м. 26 куб.м. 0 куб.м. 729 куб.м.
цр;чб;кдб
2031 Процедури за добив на дървесина 17,067.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сключване на договор с изпълнител по реда на чл. 27, ал. 1, т. 3 от Наредбата след задължителни предписания на РДГ за обект № 2031- ТП "ДГС Елхово" Виж пълна информация
4768 ДГС Елхово 16.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
23 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 28 куб.м.
чб
2029, 2030 Процедури за продажба на дървесина 2,259.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на добита дървесина на прогнозни количества от временен склад на територията на ТП "ДГС Елхово" от КЛФ 2020 в обект № 2029 и обект № 2030 Виж пълна информация
4764 ДГС Елхово 13.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
38 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 480 куб.м. 0 куб.м. 518 куб.м.
цр;бл;кдб
2028 Процедури за добив на дървесина 10,360.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина от Обект № 2028 Виж пълна информация
4626 ДГС Елхово 18.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
23 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 23 куб.м.
чб
2027 Процедури за продажба на дървесина 1,725.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на добита дървесина на прогнозни количества чрез търг с тайно наддаване от обект № 2027 Виж пълна информация
4561 ДГС Елхово 21.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
14 куб.м. 13 куб.м. 0 куб.м. 498 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 525 куб.м.
цр;бл;чб;кдб
2026 Процедури за добив на дървесина 10,554.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина от Обект № 2026 Виж пълна информация
4560 ДГС Елхово 21.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 31 куб.м. 0 куб.м. 354 куб.м. 290 куб.м. 0 куб.м. 684 куб.м.
цр;бл;чб;кдб
2025 Процедури за добив на дървесина 13,710.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина от Обект № 2025 Виж пълна информация
4420 ДГС Елхово 16.07.2020 Открита процедура 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти по обособени позиции:
I.Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за леки автомобили
II.Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за товарни автомобили
Виж пълна информация
4412 ДГС Елхово 24.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 24 куб.м. 0 куб.м. 1054 куб.м. 156 куб.м. 0 куб.м. 1234 куб.м.
чб;кдб;цр;бл;
2024 Процедури за добив на дървесина 25,914.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина от Обект № 2024 Виж пълна информация
4411 ДГС Елхово 24.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 37 куб.м. 0 куб.м. 1025 куб.м. 132 куб.м. 0 куб.м. 1194 куб.м.
чб;кдб;цр;бл;лп
2023 Процедури за добив на дървесина 25,074.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина от Обект № 2023 Виж пълна информация
4383 ДГС Елхово 08.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 719 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 729 куб.м.
цр;бл;чб
2022 Процедури за добив на дървесина 15,309.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сключване на договор с изпълнител по реда на чл. 27, ал. 1, т. 3 от Наредбата след задължителни предписания на РДГ за обект № 2022- ТП "ДГС Елхово" Виж пълна информация
4382 ДГС Елхово 08.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 368 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 378 куб.м.
цр;бл;чб
2021 Процедури за добив на дървесина 7,938.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сключване на договор с изпълнител по реда на чл. 27, ал. 1, т. 3 от Наредбата след задължителни предписания на РДГ за обект № 2021- ТП "ДГС Елхово" Виж пълна информация
4358 ДГС Елхово 03.07.2020 Открита процедура 1,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло и обувни изделия по обособени позиции:
I.Доставка на работни дрехи, специално работно облекло,работни ръкавици, предпазни каски, козирки, маски и предпазни екипировки
II.Доставка на обувни изделия
Виж пълна информация
4325 ДГС Елхово 04.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 108 куб.м. 671 куб.м. 0 куб.м. 779 куб.м.
цр;бл;
2020 Процедури за добив на дървесина 15,580.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина от Обект № 2020 Виж пълна информация
4307 ДГС Елхово 15.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 354 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 354 куб.м.
чб
Процедури за добив на дървесина 7,434.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сключване на договор с изпълнител по реда на чл. 27, ал. 1, т. 3 от Наредбата след задължителни предписания на РДГ за обект № 2019- ТП "ДГС Елхово" Виж пълна информация
4125 ДГС Елхово 08.04.2020 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на хигиенни материали почистващи препарати и пособия. Виж пълна информация