Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6236 ДГС Елхово 09.08.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 26 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 812 куб.м. 0 куб.м. 846 куб.м.
цр;бл;чб
2234 Процедури за добив на дървесина 26,226.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП "ДГС Елхово" Виж пълна информация
6235 ДГС Елхово 09.08.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 18 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 688 куб.м. 0 куб.м. 707 куб.м.
цр;бл
2233 Процедури за добив на дървесина 21,917.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП "ДГС Елхово" Виж пълна информация
6234 ДГС Елхово 08.08.2022 202206 Л Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 163,635.88 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Механизирана почвоподготовка, залесяване и подготовка на почвата преди залесяване Виж пълна информация
6225 ДГС Елхово 01.08.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
906 куб.м. 249 куб.м. 45 куб.м. 28 куб.м. 5 куб.м. 16 куб.м. 1249 куб.м.
тп
№ 2224 Процедури за добив на дървесина 34,584.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП "ДГС Елхово" Виж пълна информация
6192 ДГС Елхово 15.06.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
24 куб.м. 18 куб.м. 1 куб.м. 36 куб.м. 0 куб.м. 5 куб.м. 84 куб.м.
тп
2228 Процедури за добив на дървесина 2,250.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сключване на договор с изпълнител по реда на чл. 27, ал. 1, т. 3 от Наредбата след задължителни предписания на РДГ за обект № 2228- ТП "ДГС Елхово" Виж пълна информация
6191 ДГС Елхово 15.06.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 135 куб.м. 0 куб.м. 135 куб.м.
цр;бл
2227 Процедури за добив на дървесина 3,510.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сключване на договор с изпълнител по реда на чл. 27, ал. 1, т. 3 от Наредбата след задължителни предписания на РДГ за обект № 2227- ТП "ДГС Елхово" Виж пълна информация
6190 ДГС Елхово 15.06.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 208 куб.м. 0 куб.м. 208 куб.м.
ор, цр
2226 Процедури за добив на дървесина 5,408.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сключване на договор с изпълнител по реда на чл. 27, ал. 1, т. 3 от Наредбата след задължителни предписания на РДГ за обект № 2226- ТП "ДГС Елхово" Виж пълна информация
6166 ДГС Елхово 13.06.2022 № 202203 Л Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 30,728.88 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Отглеждане на горски култури Виж пълна информация
6127 ДГС Елхово 09.05.2022 № 202203 Л № 202204 Л № 202205 Л Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 77,814.27 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Отглеждане на горски култури Виж пълна информация
6118 ДГС Елхово 03.05.2022 № 202202Л Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 98,977.19 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Залесяване, отглеждане на горски култури и производство на посадъчен материал в горски разсадник „Трънково“ Виж пълна информация
6079 ДГС Елхово 08.04.2022 202203Л Лесокултурни мероприятия 45,340.80 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Отглеждане на горски култури Виж пълна информация
6078 ДГС Елхово 08.04.2022 202202Л Лесокултурни мероприятия 115,377.91 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Залесяване, отглеждане на горски култури и производство на посадъчен материал в горски разсадник „Трънково“ Виж пълна информация
6057 ДГС Елхово 28.03.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 81 куб.м. 20 куб.м. 0 куб.м. 459 куб.м. 0 куб.м. 560 куб.м.
цр;бл
№ 2220 Процедури за добив на дървесина 14,560.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП "ДГС Елхово" Виж пълна информация
5991 ДГС Елхово 04.03.2022 2/2022 3/2022 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 92,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от временен склад попадащ в териториалния обхват на ТП ДГС Елхово до адрес на краен потребител Виж пълна информация
5967 ДГС Елхово 25.02.2022 1/2022 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 34,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на услугата товарене, транспорт и разтоварване на добита дървесина от временен склад до склад по чл.206 от ЗГ на ТП ДГС Елхово Виж пълна информация
5918 ДГС Елхово 31.01.2022 № 202201 Л Лесокултурни мероприятия 123,359.10 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Механизирана почвоподготовка, залесяване и попълване в Обект № 202201 Л Виж пълна информация
5917 ДГС Елхово 31.01.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 285 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 3016 куб.м. 0 куб.м. 3311 куб.м.
цр;бл
№ 2216 № 2217 № 2218 № 2219 Процедури за добив на дървесина 86,086.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП "ДГС Елхово" Виж пълна информация
5886 ДГС Елхово 29.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 222 куб.м. 25 куб.м. 0 куб.м. 937 куб.м. 0 куб.м. 1194 куб.м.
цр,бл,чб,кдб,лп
№ 2201 Процедури за добив на дървесина 30,814.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП "ДГС Елхово" Виж пълна информация
5852 ДГС Елхово 17.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 351 куб.м. 56 куб.м. 15 куб.м. 4376 куб.м. 0 куб.м. 4798 куб.м.
цр;бл;чб;бб
№2211 №2212 №2213 №2214 Продажба на стояща дървесина на корен 263,610.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за предварителна продажба на стояща дървесина на корен от годишния план за ползване на дървесината за 2022 година, за търговци отговарящи на изискванията на чл.115 от ЗГ и чл.38 от "Наредбата" Виж пълна информация
5762 ДГС Елхово 10.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 82 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 762 куб.м. 0 куб.м. 846 куб.м.
цр;бл
№ 2215 Процедури за добив на дървесина 21,510.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП "ДГС Елхово" Виж пълна информация