Контакти

Работно време:
От 08:30 до 17:00 часа

Седалище и адрес на управление:
Адрес: 8700 Гр.Елхово, ул.”Сан Стефано” № 13

e-mail : dgselhovo@uidp-sliven.com
тел. 0478/88262
факс