Инвентаризация разсадници

Инвентаризация на разсадник "Трънково" на територията на ТП ДГС "Елхово"
Файл
Добавен
11.12.2018 / ДГС Елхово
РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕСЕННА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА РАЗСАДНИК "ТРЪНКОВО" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС "ЕЛХОВО"
Файл
Добавен
10.10.2017 / ДГС Елхово
РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕСЕННА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА РАЗСАДНИК "ТРЪНКОВО" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС "ЕЛХОВО"
Файл
Добавен
10.11.2016 / ДГС Елхово