slide

Планове и разчети | ДГС Елхово

Годишен план за ползване на дървесина през 2024 година на ТП ДГС Елхово.
Файл
Добавен
13.11.2023 / ДГС Елхово
Годишен план за ползване на дървесина през 2023 година на ТП ДГС Елхово.
Файл
Добавен
10.11.2022 / ДГС Елхово
Годишен план за ползване на дървесина през 2022 г. на ТП ДГС Елхово
Файл
Добавен
08.11.2021 / ДГС Елхово
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2021 ГОДИНА.
Файл
Добавен
10.11.2020 / ДГС Елхово
Годишен план за ползване на дървесина през 2020 година
Файл
Добавен
05.11.2019 / ДГС Елхово
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО "ЕЛХОВО"
Файл
Добавен
13.11.2018 / ДГС Елхово
Годишен план за ползване на дървесина през 2018 година на ТП Държавно горско стопанство "Елхово"
Файл
Добавен
20.11.2017 / ДГС Елхово
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2017 г.
Файл
Добавен
14.11.2016 / ДГС Елхово