slide

Заповеди | ДГС Елхово

УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ЗА УСТРОЙВАНЕ НА ПОСТОЯНЕН ПЧЕЛИН В ДГТ НА ТП ДГС ГР.ЕЛХОВО.
Файл
Добавен
25.03.2022 / ДГС Елхово
Учредяване на безвъзмездно право на ползване за устройване на постоянен пчелин в ДГТ на ТП ДГС гр.Елхово.
Файл
Добавен
27.08.2019 / ДГС Елхово