slide

Ценоразписи | ДГС Елхово

Ценоразпис за продажба на дървесина в ТП ДГС Елхово.
Файл
Добавен
31.05.2024 / ДГС Елхово
Ценоразпис за продажба на дървесина в ТП ДГС Елхово.
Файл
Добавен
30.04.2024 / ДГС Елхово
Ценоразпис за продажба на дървесина на физически лица, извън списъците по чл.111, ал.6 от ЗГ
Файл
Добавен
16.02.2024 / ДГС Елхово
Ценоразпис за продажба на дървесина на физически лица, включени в списъци по чл.111, ал.6 от ЗГ.
Файл
Добавен
16.02.2024 / ДГС Елхово
Ценоразпис за продажба на дървесина в ТП ДГС Елхово.
Файл
Добавен
16.01.2024 / ДГС Елхово
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА В ТП ДГС ЕЛХОВО.
Файл
Добавен
02.01.2024 / ДГС Елхово
Ценоразпис за продажба на дървесина в ТП ДГС Елхово.
Файл
Добавен
13.12.2023 / ДГС Елхово
Ценоразпис за продажба на дървесина в ТП ДГС Елхово.
Файл
Добавен
01.11.2023 / ДГС Елхово
ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА В ТП ДГС ЕЛХОВО.
Файл
Добавен
30.10.2023 / ДГС Елхово
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА В ТП ДГС ЕЛХОВО.
Файл
Добавен
07.09.2023 / ДГС Елхово
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА В ТП ДГС ЕЛХОВО
Файл
Добавен
24.08.2023 / ДГС Елхово
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА В ТП ДГС ЕЛХОВО.
Файл
Добавен
07.06.2023 / ДГС Елхово
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА В ТП ДГС ЕЛХОВО.
Файл
Добавен
07.04.2023 / ДГС Елхово
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА В ТП ДГС ЕЛХОВО.
Файл
Добавен
30.03.2023 / ДГС Елхово
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА В ТП ДГС ЕЛХОВО.
Файл
Добавен
01.03.2023 / ДГС Елхово
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА В ТП ДГС ЕЛХОВО.
Файл
Добавен
06.01.2023 / ДГС Елхово
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА В ТП ДГС ЕЛХОВО.
Файл
Добавен
22.12.2022 / ДГС Елхово
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА В ТП ДГС ЕЛХОВО.
Файл
Добавен
12.09.2022 / ДГС Елхово
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА В ТП ДГС ЕЛХОВО.
Файл
Добавен
11.07.2022 / ДГС Елхово
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА В ТП ДГС ЕЛХОВО.
Файл
Добавен
28.03.2022 / ДГС Елхово