slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6412 ДГС Елхово 15.12.2022 цр;бл;чб;бб № 2315 № 2316 №2317 № 2318 № 2319 Процедури за добив на дървесина 124,532.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6411 ДГС Елхово 15.12.2022 цр;бл;чб;бб № 2313 № 2315 Процедури за добив на дървесина 81,220.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6410 ДГС Елхово 14.12.2022 цр;бл;чб № 2307 № 2308 №2309 № 2310 № 2311 № 2312 Процедури за добив на дървесина 122,164.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6409 ДГС Елхово 14.12.2022 цр;бл;чб № 2301 № 2302 №2303 № 2304 № 2305№ 2306 Процедури за добив на дървесина 157,566.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6342 ДГС Елхово 27.10.2022 цр;бл № 2237 № 2238 Процедури за добив на дървесина 60,694.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6236 ДГС Елхово 09.08.2022 цр;бл;чб 2234 Процедури за добив на дървесина 26,226.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6235 ДГС Елхово 09.08.2022 цр;бл 2233 Процедури за добив на дървесина 21,917.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6225 ДГС Елхово 01.08.2022 тп № 2224 Процедури за добив на дървесина 34,584.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6192 ДГС Елхово 15.06.2022 тп 2228 Процедури за добив на дървесина 2,250.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6191 ДГС Елхово 15.06.2022 цр;бл 2227 Процедури за добив на дървесина 3,510.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6190 ДГС Елхово 15.06.2022 ор, цр 2226 Процедури за добив на дървесина 5,408.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6057 ДГС Елхово 28.03.2022 цр;бл № 2220 Процедури за добив на дървесина 14,560.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5917 ДГС Елхово 31.01.2022 цр;бл № 2216 № 2217 № 2218 № 2219 Процедури за добив на дървесина 86,086.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5886 ДГС Елхово 29.12.2021 цр,бл,чб,кдб,лп № 2201 Процедури за добив на дървесина 30,814.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5762 ДГС Елхово 10.12.2021 цр;бл № 2215 Процедури за добив на дървесина 21,510.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5727 ДГС Елхово 30.11.2021 цр;бл;чб;кдб;бб;лп № 2201 № 2202 №2203 № 2204 № 2205 № 2206 № 2207 № 2208 № 2209 № 2210 Процедури за добив на дървесина 350,771.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5643 ДГС Елхово 28.10.2021 цр;бл № 2125 № 2126 Процедури за добив на дървесина 21,780.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5222 ДГС Елхово 06.04.2021 цр;бл № 2119 № 2120 Процедури за добив на дървесина 36,850.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5104 ДГС Елхово 11.02.2021 цр;бл;чб 2113 Процедури за добив на дървесина 19,715.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5103 ДГС Елхово 11.02.2021 цр;бл;бб 2112 Процедури за добив на дървесина 21,874.00 лв. без ДДС Профил на купувача