slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5852 ДГС Елхово 17.12.2021 цр;бл;чб;бб №2211 №2212 №2213 №2214 Продажба на стояща дървесина на корен 263,610.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5221 ДГС Елхово 06.04.2021 чб;кдб;цр;бл; № 2117 № 2118 Продажба на стояща дървесина на корен 170,012.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4971 ДГС Елхово 15.01.2021 чб,бл,цр,др. 2102 Ц Продажба на стояща дървесина на корен 323,356.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4897 на ДГС Елхово от 17.12.2020 е прекратена!
4897 ДГС Елхово 17.12.2020 2102Ц Продажба на стояща дървесина на корен 653,572.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4860 ДГС Елхово 08.12.2020 цр;бл;чб;кдб 2105 Продажба на стояща дървесина на корен 49,440.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3884 ДГС Елхово 13.01.2020 чб;кгбр;цр;бл;мжд;дб;чб 2010 Продажба на стояща дървесина на корен 84,875.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3883 ДГС Елхово 13.02.2020 цр;бл;кгбр. 2009 Продажба на стояща дървесина на корен 116,017.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3827 ДГС Елхово 27.01.2020 ак 2017 Продажба на стояща дървесина на корен 21,275.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3811 ДГС Елхово 22.01.2020 чб,бб,цр,бл 2016 Продажба на стояща дървесина на корен 80,653.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 3740 на ДГС Елхово от 20.12.2019 е прекратена!
3740 ДГС Елхово 20.12.2019 чб;бб;цр;бл 2016 Продажба на стояща дървесина на корен 80,653.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 3632 на ДГС Елхово от 09.12.2019 е прекратена!
3632 ДГС Елхово 09.12.2019 чб, бб,цр,бл,лп 2009, 2012 Продажба на стояща дървесина на корен 228,801.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3614 ДГС Елхово 05.12.2019 цр,бл,кдб 2007,2008 Продажба на стояща дървесина на корен 112,519.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2728 ДГС Елхово 31.01.2019 бб, чб, дб 1902Ц Продажба на стояща дървесина на корен 426,491.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2626 ДГС Елхово 18.12.2018 цр,бл,кдб,кгбр;мжд №1910 и №1912 Продажба на стояща дървесина на корен 125,027.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2624 ДГС Елхово 18.12.2018 цр,бл 1911 Продажба на стояща дървесина на корен 61,798.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 1970 на ДГС Елхово от 30.03.2018 е прекратена!
1970 ДГС Елхово 30.03.2018 цр,бл,кдб,кгбр;мждр 1811.1812 Продажба на стояща дървесина на корен 133,900.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1806 ДГС Елхово 09.02.2018 цр,бл,мждр 1810 Продажба на стояща дървесина на корен 90,116.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1688 ДГС Елхово 20.12.2017 цр,бл,кдб,кгбр;мжд 1807 и 1808 Продажба на стояща дървесина на корен 155,116.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1123 ДГС Елхово 19.06.2017 топола 1715 Продажба на стояща дървесина на корен 75,980.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1015 ДГС Елхово 15.05.2017 чб 1714 Продажба на стояща дървесина на корен 35,194.00 лв. без ДДС