slide

Процедури | ДГС Елхово

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4117 ДГС Елхово 15.04.2020 Договаряне без предварително обявление 1,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4113 ДГС Елхово 30.04.2020 Открита процедура 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4063 ДГС Елхово 22.04.2020 Открита процедура 21,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4044 ДГС Елхово 20.03.2020 Събиране на оферти с обява 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3934 ДГС Елхово 13.03.2020 Открита процедура 7,474.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3920 ДГС Елхово 25.02.2020 цр;бл;кдб;ак;сф 2011 Процедури за добив на дървесина 20,700.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3884 ДГС Елхово 13.01.2020 чб;кгбр;цр;бл;мжд;дб;чб 2010 Продажба на стояща дървесина на корен 84,875.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3883 ДГС Елхово 13.02.2020 цр;бл;кгбр. 2009 Продажба на стояща дървесина на корен 116,017.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3865 ДГС Елхово 05.03.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3835 ДГС Елхово 29.01.2020 2/2020 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 358,300.47 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3827 ДГС Елхово 27.01.2020 ак 2017 Продажба на стояща дървесина на корен 21,275.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3822 ДГС Елхово 28.01.2020 1/2020 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 34,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3811 ДГС Елхово 22.01.2020 чб,бб,цр,бл 2016 Продажба на стояща дървесина на корен 80,653.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 3740 на ДГС Елхово от 20.12.2019 е прекратена!
3740 ДГС Елхово 20.12.2019 чб;бб;цр;бл 2016 Продажба на стояща дървесина на корен 80,653.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 3632 на ДГС Елхово от 09.12.2019 е прекратена!
3632 ДГС Елхово 09.12.2019 чб, бб,цр,бл,лп 2009, 2012 Продажба на стояща дървесина на корен 228,801.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3614 ДГС Елхово 05.12.2019 цр,бл,кдб 2007,2008 Продажба на стояща дървесина на корен 112,519.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3613 ДГС Елхово 05.12.2019 чб;бб;цр;бл;кдб,кгбр,лдб,пбрс,пкл 2001,2002,2003,2004,2005,2006 Процедури за добив на дървесина 117,234.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3520 ДГС Елхово 05.11.2019 11.11.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3502 ДГС Елхово 29.10.2019 04.11.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3441 ДГС Елхово 01.10.2019 Събиране на оферти с обява 1,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача