Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3740 ДГС Елхово 20.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 279 куб.м. 94 куб.м. 1554 куб.м. 176 куб.м. 0 куб.м. 2103 куб.м.
чб;бб;цр;бл
2016 Продажба на стояща дървесина на корен 80,653.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 2016 Виж пълна информация
Процедура № 3740 на ДГС Елхово от 20.12.2019 е прекратена!
3632 ДГС Елхово 09.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 24 куб.м. 150 куб.м. 538 куб.м. 3605 куб.м. 0 куб.м. 4317 куб.м.
чб, бб,цр,бл,лп
2009, 2012 Продажба на стояща дървесина на корен 228,801.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за предварителна продажба на стояща дървесина на корен обекти №2009 и № 2012 Виж пълна информация
Процедура № 3632 на ДГС Елхово от 09.12.2019 е прекратена!
3614 ДГС Елхово 05.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 121 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 2001 куб.м. 0 куб.м. 2123 куб.м.
цр,бл,кдб
2007,2008 Продажба на стояща дървесина на корен 112,519.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба за местни търговци на стояща дървесина на корен обекти №2007 и №2008 Виж пълна информация
3613 ДГС Елхово 05.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
14 куб.м. 678 куб.м. 61 куб.м. 59 куб.м. 5011 куб.м. 0 куб.м. 5823 куб.м.
чб;бб;цр;бл;кдб,кгбр,лдб,пбрс,пкл
2001,2002,2003,2004,2005,2006 Процедури за добив на дървесина 117,234.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен на маркирана дървесина от Обекти № 2001, № 2002, № 2003, № 2004, № 2005, № 2006 Виж пълна информация
3520 ДГС Елхово 05.11.2019 11.11.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване и монтаж на климатици за нуждите на ДГС Елхово Виж пълна информация
3502 ДГС Елхово 29.10.2019 04.11.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, ЗЛОД и др. необходими бланки за нуждите на ЮИДП ДП ТП „ДГС Елхово”. Виж пълна информация
3441 ДГС Елхово 01.10.2019 Събиране на оферти с обява 1,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи и изследвания на служителите на ТП „ДГС Елхово”, предвидени в „Наредба № 3 / 28.02.1987 год. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците. Виж пълна информация
3254 ДГС Елхово 14.08.2019 Открита процедура 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника „компютри, преносими компютри, принтери, скенери, копирни машини, монитори, UPS устройства, модеми, рутери и др. за нуждите на ТП ДГС Елхово Виж пълна информация
3126 ДГС Елхово 28.06.2019 Открита процедура 5,920.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Поддръжка на съществуващи лесокултурни прегради на територията на ТП ДГС Елхово Виж пълна информация
3091 ДГС Елхово 20.06.2019 Открита процедура 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на горска техника и прикачен инвентар: един брой мотофреза /включваща работни органи, гуми и ремарке/ за изораване и фрезоване на наличните площи за производство на фиданки в разсадник „Трънково“ Виж пълна информация
3085 ДГС Елхово 19.06.2019 Открита процедура 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за нуждите на ТП ДГС Елхово Виж пълна информация
3035 ДГС Елхово 31.05.2019 Открита процедура 22,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване на МПС, включващо основен, текущ ремонт и профилактика , доставка на резервни части за автомобилите, собственост на ТП „ДГС Елхово”, по обособени позиции:
I. Обособена позиция №1 - Техническо обслужване на МПС, включващо основен, текущ ремонт и профилактика
II. Обособена позиция № 2 - Доставка на резервни части и консумативи
Виж пълна информация
2966 ДГС Елхово 12.04.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
тп
3/2019 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 1,052.97 лв. без ДДС
Предмет: Отглеждане на тополови култури - кастрене на тополови култури в Обект №3/2019 Виж пълна информация
2964 ДГС Елхово 09.04.2019 Събиране на оферти с обява 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и др. за нуждите на разсадник „Трънково“ Виж пълна информация
2958 ДГС Елхово 12.04.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 11 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 523 куб.м. 0 куб.м. 534 куб.м.
цр,бл,кдб
1905 Процедури за добив на дървесина 10,947.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост, Обект №1905 в териториалният обхват на ТП ДГС Елхово Виж пълна информация
2893 ДГС Елхово 21.03.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 104 куб.м. 0 куб.м. 104 куб.м.
цр,бл
1919 Процедури за добив на дървесина 2,028.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост, Обект №1919 в териториалният обхват на ТП ДГС Елхово Виж пълна информация
2843 ДГС Елхово 25.03.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Абонаментна поддръжка на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери,и др .техника в извън гаранционен срок за нуждите на ТП ДГС Елхово Виж пълна информация
2804 ДГС Елхово 18.02.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 57 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 1625 куб.м. 0 куб.м. 1694 куб.м.
цр,бл,кдб
1917 и 1918 Процедури за добив на дървесина 33,033.00 лв. без ДДС
Предмет: възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в Обекти №1917 и №1918 в териториалният обхват на ТП ДГС Елхово Виж пълна информация
2790 ДГС Елхово 06.03.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 10896 куб.м.
дб,бк,цр, гбр и др.
1901 Дългосрочни договори 563,460.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории дървесина от обект № 1901 - горски територии – държавна собственост, стопанисвани от „ЮИДП” и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Ново Паничарево, ТП ДГС Кости, ТП ДЛС Несебър, ТП ДГС Свиленград, ТП ДГС Малко Търново, ТП ДГС Елхово и ТП ДГС Царево. Виж пълна информация
2773 ДГС Елхово 08.02.2019 2/2019 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 347,570.72 лв. без ДДС
Предмет: Механизирана почвоподготовка, залесяване, попълване, отглеждане на горски култури и дейности в горски разсадник „Трънково” в Обект №2/2019 Виж пълна информация