slide

Процедури | ДГС Елхово

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4971 ДГС Елхово 15.01.2021 чб,бл,цр,др. 2102 Ц Продажба на стояща дървесина на корен 323,356.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4897 на ДГС Елхово от 17.12.2020 е прекратена!
4897 ДГС Елхово 17.12.2020 2102Ц Продажба на стояща дървесина на корен 653,572.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4860 ДГС Елхово 08.12.2020 цр;бл;чб;кдб 2105 Продажба на стояща дървесина на корен 49,440.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4859 ДГС Елхово 08.12.2020 цр;бл;чб;кдб 2106,2107,2108,2109,2110 Процедури за добив на дървесина 109,732.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4786 ДГС Елхово 11.11.2020 цр;чб;кдб 2031 Процедури за добив на дървесина 17,067.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4768 ДГС Елхово 16.11.2020 чб 2029, 2030 Процедури за продажба на дървесина 2,259.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4764 ДГС Елхово 13.11.2020 цр;бл;кдб 2028 Процедури за добив на дървесина 10,360.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4626 ДГС Елхово 18.09.2020 чб 2027 Процедури за продажба на дървесина 1,725.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4561 ДГС Елхово 21.08.2020 цр;бл;чб;кдб 2026 Процедури за добив на дървесина 10,554.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4560 ДГС Елхово 21.08.2020 цр;бл;чб;кдб 2025 Процедури за добив на дървесина 13,710.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4420 ДГС Елхово 16.07.2020 Открита процедура 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4412 ДГС Елхово 24.06.2020 чб;кдб;цр;бл; 2024 Процедури за добив на дървесина 25,914.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4411 ДГС Елхово 24.06.2020 чб;кдб;цр;бл;лп 2023 Процедури за добив на дървесина 25,074.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4383 ДГС Елхово 08.06.2020 цр;бл;чб 2022 Процедури за добив на дървесина 15,309.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4382 ДГС Елхово 08.06.2020 цр;бл;чб 2021 Процедури за добив на дървесина 7,938.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4358 ДГС Елхово 03.07.2020 Открита процедура 1,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4325 ДГС Елхово 04.06.2020 цр;бл; 2020 Процедури за добив на дървесина 15,580.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4307 ДГС Елхово 15.05.2020 чб Процедури за добив на дървесина 7,434.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4125 ДГС Елхово 08.04.2020 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4117 ДГС Елхово 15.04.2020 Договаряне без предварително обявление 1,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача