slide

Процедури | ДГС Елхово

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5762 ДГС Елхово 10.12.2021 цр;бл № 2215 Процедури за добив на дървесина 21,510.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5727 ДГС Елхово 30.11.2021 цр;бл;чб;кдб;бб;лп № 2201 № 2202 №2203 № 2204 № 2205 № 2206 № 2207 № 2208 № 2209 № 2210 Процедури за добив на дървесина 350,771.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5643 ДГС Елхово 28.10.2021 цр;бл № 2125 № 2126 Процедури за добив на дървесина 21,780.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5536 ДГС Елхово 10.09.2021 цр;бл;чб 2124 Процедури за продажба на дървесина 21,024.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5532 ДГС Елхово 08.09.2021 цр;бл;чб 2023 Процедури за продажба на дървесина 36,882.65 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5445 ДГС Елхово 23.07.2021 цр;бл;чб 2122 Процедури за продажба на дървесина 56,861.70 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5222 ДГС Елхово 06.04.2021 цр;бл № 2119 № 2120 Процедури за добив на дървесина 36,850.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5221 ДГС Елхово 06.04.2021 чб;кдб;цр;бл; № 2117 № 2118 Продажба на стояща дървесина на корен 170,012.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5141 ДГС Елхово 16.03.2021 кдб;цр;бл 2116 Процедури за продажба на дървесина 42,960.50 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5105 ДГС Елхово 04.03.2021 цр;бл;чб;бб № 2114 № 2115 Процедури за продажба на дървесина 108,188.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5104 ДГС Елхово 11.02.2021 цр;бл;чб 2113 Процедури за добив на дървесина 19,715.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5103 ДГС Елхово 11.02.2021 цр;бл;бб 2112 Процедури за добив на дървесина 21,874.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5086 ДГС Елхово 22.02.2021 2/2021 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 369,119.09 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5007 ДГС Елхово 28.01.2021 1/2021 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 34,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4971 ДГС Елхово 15.01.2021 чб,бл,цр,др. 2102 Ц Продажба на стояща дървесина на корен 323,356.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4897 на ДГС Елхово от 17.12.2020 е прекратена!
4897 ДГС Елхово 17.12.2020 2102Ц Продажба на стояща дървесина на корен 653,572.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4860 ДГС Елхово 08.12.2020 цр;бл;чб;кдб 2105 Продажба на стояща дървесина на корен 49,440.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4859 ДГС Елхово 08.12.2020 цр;бл;чб;кдб 2106,2107,2108,2109,2110 Процедури за добив на дървесина 109,732.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4786 ДГС Елхово 11.11.2020 цр;чб;кдб 2031 Процедури за добив на дървесина 17,067.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4768 ДГС Елхово 16.11.2020 чб 2029, 2030 Процедури за продажба на дървесина 2,259.00 лв. без ДДС Профил на купувача