Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2736 ДГС Елхово 20.02.2019 1901Д
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 11932 куб.м.
дб,бк,цр, гбр,бб и др.
Дългосрочни договори 568,908.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на стояща дървесина на корен по категории от обект 1901Д - горска територия – държавна собственост, стопанисван от „Югоизточно държавно предприятие” ДП, съгласно Приложение № 1, неразделна част от Заповед № РД-10-04/10.01.2019г. за откриване на търг с явно наддаване. Виж пълна информация
Процедура № 2736 на ДГС Елхово от 20.02.2019 е прекратена!
2728 ДГС Елхово 31.01.2019 1902Ц
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 11184 куб.м.
бб, чб, дб
Продажба на стояща дървесина на корен 426,491.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на стояща дървесина на корен по асортименти от обект 1902Ц- горска територия – държавна собственост, стопанисван от „Югоизточно държавно предприятие” ДП, съгласно Приложение № 1 - неразделна част от настоящата документация. Виж пълна информация
2707 ДГС Елхово 21.01.2019 1/2019 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 34,000.00 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на услугата товарене, транспорт и разтоварване на добита дървесина от временен склад до складовете, определени в техническите задания към обект №1/2019 Виж пълна информация
2652 ДГС Елхово 18.01.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 12,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП „ДГС Елхово" Виж пълна информация
2626 ДГС Елхово 18.12.2018 №1910 и №1912
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 138 куб.м. 212 куб.м. 0 куб.м. 2009 куб.м. 0 куб.м. 2359 куб.м.
цр,бл,кдб,кгбр;мжд
Продажба на стояща дървесина на корен 125,027.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обекти №1910 и №1912 на територията на ТП ДГС Елхово Виж пълна информация
2625 ДГС Елхово 18.12.2018 1902а, 1908а и 1909а
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 375 куб.м. 50 куб.м. 1356 куб.м. 1315 куб.м. 0 куб.м. 3096 куб.м.
чб, цр, бл
Процедури за продажба на дървесина 202,632.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества добита дървесина, находяща се на временни складове в Обекти №№ 1902а, 1908а и 1909а Виж пълна информация
2624 ДГС Елхово 18.12.2018 1911
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 19 куб.м. 1147 куб.м. 0 куб.м. 1166 куб.м.
цр,бл
Продажба на стояща дървесина на корен 61,798.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на местни търговци на стояща дървесина на корен от обект №1911 Виж пълна информация
2614 ДГС Елхово 14.12.2018 1902,1903,1904,1905,1906,1907,1908,1909
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
639 куб.м. 90 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 6352 куб.м. 0 куб.м. 7081 куб.м.
цр,бл,кдб,кгбр;мждр,ак,чб,тп
Процедури за добив на дървесина 139,184.50 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в Обекти №1902, №1903, №1904, №1905, №1906, №1907, №1908 и №1909 в териториалният обхват на ТП ДГС Елхово Виж пълна информация
2604 ДГС Елхово 12.12.2018 1901,1902,1903,1904,1905,1906,1907,1908,1909
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 1007 куб.м. 131 куб.м. 0 куб.м. 7928 куб.м. 0 куб.м. 9066 куб.м.
цр,бл,кдб,мждр,пкл,ак,чб,тп
Процедури за добив на дървесина 177,892.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в Обекти № 1901, №1902, №1903, №1904, №1905, №1906, №1907, №1908 и №1909. Виж пълна информация
Процедура № 2604 на ДГС Елхово от 12.12.2018 е прекратена!
2427 ДГС Елхово 28.09.2018 05.10.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, ЗЛОД и др. необходими бланки за нуждите на ЮИДП ДП ТП „ДГС Елхово”. Виж пълна информация
2337 ДГС Елхово 28.08.2018 1815
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 168 куб.м. 100 куб.м. 0 куб.м. 1097 куб.м. 0 куб.м. 1365 куб.м.
ак, бл, цр
Процедури за добив на дървесина 26,617.50 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост от Обект № 1815 в териториалният обхват на ТП ДГС Елхово Виж пълна информация
2278 ДГС Елхово 26.07.2018 01.08.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,692.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в Наредба № 3/1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работещите в ТП ДГС „Елхово“ Виж пълна информация
2245 ДГС Елхово 10.07.2018 16.07.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и др. за нуждите на ТП ДГС Елхово Виж пълна информация
Процедура № 2245 на ДГС Елхово от 10.07.2018 е прекратена!
2204 ДГС Елхово 26.07.2018 Открита процедура 10,714.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Поддръжка на лесокултурни прегради и минерализовани ивици Виж пълна информация
2169 ДГС Елхово 17.07.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 20,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване на МПС, включващо основен, текущ ремонт и профилактика , доставка на резервни части за автомобилите, собственост на ТП „ДГС Елхово”, по обособени позиции: Обособена позиция №1 - Техническо обслужване на МПС, включващо основен, текущ ремонт и профилактика Обособена позиция № 2 - Доставка на резервни части и консумативи Виж пълна информация
Процедура № 2169 на ДГС Елхово от 17.07.2018 е прекратена!
2063 ДГС Елхово 02.05.2018 1813
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 43 куб.м. 2364 куб.м. 0 куб.м. 2407 куб.м.
цр,бл,кдб,кгбр;мждр,гбр,пкл
Процедури за добив на дървесина 46,936.50 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в Обект № 1813 в териториалният обхват на ТП ДГС Елхово Виж пълна информация
1970 ДГС Елхово 30.03.2018 1811.1812
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 111 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2464 куб.м. 0 куб.м. 2575 куб.м.
цр,бл,кдб,кгбр;мждр
Продажба на стояща дървесина на корен 133,900.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен за местни търговци. Виж пълна информация
Процедура № 1970 на ДГС Елхово от 30.03.2018 е прекратена!
1933 ДГС Елхово 16.03.2018 1805 А и 1805 Б
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 43 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2155 куб.м. 0 куб.м. 2198 куб.м.
цр; бл
Процедури за продажба на дървесина 156,058.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества добита дървесина, находяща се на временни складове в Обекти №№ 1805 А и 1805 Б Виж пълна информация
1886 ДГС Елхово 30.03.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за нуждите на ТП ДГС Елхово Виж пълна информация
1859 ДГС Елхово 23.02.2018 2 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 172,398.95 лв. без ДДС
Предмет: Механизирана почвоподготовка, залесяване, попълване и отглеждане на горски култури в обект № 2 Виж пълна информация