Процедури

Процедура № 75 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 09.08.2016
Втора дата
Начална цена 12,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открита процедура
Предмет Доставка на резервни части за автомобили, собственост на ЮИДП, стопанисвани от ТП ДГС „Елхово"

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.