Процедура № 6877 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Елхово 18.12.2023 109,896.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача Открит конурс
Предмет Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Елхово

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№ 2401, № 2402, № 2403 цр;бл;кдб 0 куб.м. 704 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 2182 куб.м. 0 куб.м. 2892 куб.м.