Процедура № 6656 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Елхово 25.04.2023 74,448.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача Открит конурс
Предмет Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Елхово

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№ 2333 № 2334 № 2335 № 2336 цр;бл;чб 52 куб.м. 575 куб.м. 44 куб.м. 237 куб.м. 1270 куб.м. 0 куб.м. 2178 куб.м.