Процедура № 6234 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Елхово 08.08.2022 163,635.88 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности Профил на купувача Открит конурс Механизирана почвоподготовка, залесяване и подготовка на почвата преди залесяване

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
202206 Л 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.