Процедури

Процедура № 6192 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 15.06.2022
Втора дата
Начална цена 2,250.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Сключване на договор с изпълнител по реда на чл. 27, ал. 1, т. 3 от Наредбата
Предмет Сключване на договор с изпълнител по реда на чл. 27, ал. 1, т. 3 от Наредбата след задължителни предписания на РДГ за обект № 2228- ТП "ДГС Елхово"

Данни за дървесината

Обект/и № 2228
Дървесен вид тп
Едра 24 куб.м.
Средна 18 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 36 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 5 куб.м.
Всичко 84 куб.м.