Процедури

Процедура № 6191 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 15.06.2022
Втора дата
Начална цена 3,510.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Сключване на договор с изпълнител по реда на чл. 27, ал. 1, т. 3 от Наредбата
Предмет Сключване на договор с изпълнител по реда на чл. 27, ал. 1, т. 3 от Наредбата след задължителни предписания на РДГ за обект № 2227- ТП "ДГС Елхово"

Данни за дървесината

Обект/и № 2227
Дървесен вид цр;бл
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 135 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 135 куб.м.