Процедури

Процедура № 6190 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 15.06.2022
Втора дата
Начална цена 5,408.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Сключване на договор с изпълнител по реда на чл. 27, ал. 1, т. 3 от Наредбата
Предмет Сключване на договор с изпълнител по реда на чл. 27, ал. 1, т. 3 от Наредбата след задължителни предписания на РДГ за обект № 2226- ТП "ДГС Елхово"

Данни за дървесината

Обект/и № 2226
Дървесен вид ор, цр
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 208 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 208 куб.м.