Процедура № 6166 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Елхово 13.06.2022 30,728.88 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности Профил на купувача Открит конурс
Предмет Отглеждане на горски култури

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№ 202203 Л 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.