Процедури

Процедура № 6079 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 08.04.2022
Втора дата
Начална цена 45,340.80 лв. без ДДС
Тип на процедурата Лесокултурни мероприятия
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конурс
Предмет Отглеждане на горски култури

Данни за дървесината

Обект/и № 202203Л
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.