Процедури

Процедура № 5852 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 17.12.2021
Втора дата
Начална цена 263,610.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за предварителна продажба на стояща дървесина на корен от годишния план за ползване на дървесината за 2022 година, за търговци отговарящи на изискванията на чл.115 от ЗГ и чл.38 от "Наредбата"

Данни за дървесината

Обект/и № №2211 №2212 №2213 №2214
Дървесен вид цр;бл;чб;бб
Едра 0 куб.м.
Средна 351 куб.м.
Дребна 56 куб.м.
Технологична 15 куб.м.
За огрев 4376 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 4798 куб.м.