Процедура № 5852 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Елхово 17.12.2021 263,610.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен Профил на купувача Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за предварителна продажба на стояща дървесина на корен от годишния план за ползване на дървесината за 2022 година, за търговци отговарящи на изискванията на чл.115 от ЗГ и чл.38 от "Наредбата"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№2211 №2212 №2213 №2214 цр;бл;чб;бб 0 куб.м. 351 куб.м. 56 куб.м. 15 куб.м. 4376 куб.м. 0 куб.м. 4798 куб.м.