Процедура № 5445 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Елхово 23.07.2021 56,861.70 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Профил на купувача търг с тайно наддаване Продажба на действително добити количества дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2122 цр;бл;чб 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 81.90 куб.м. 716.10 куб.м. 0 куб.м. 798 куб.м.