Процедури

Процедура № 533 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 05.12.2016
Втора дата 08.12.2016
Начална цена 331,653.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на стояща дървесина на корен по обособени позиции на територията на ТП ДГС "Елхово"

Данни за дървесината

Обект/и № 1701, 1702, 1703 и 1704
Дървесен вид цр, бл, кдб, кгбр, мжд, пбрс, пкл
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 6503 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 6503 куб.м.