Процедура № 4420 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Елхово 16.07.2020 4,000.00 лв. без ДДС Открита процедура Профил на купувача Открита процедура
Предмет Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти по обособени позиции: I.Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за леки автомобили II.Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за товарни автомобили

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.