Процедури

Процедура № 4411 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 24.06.2020
Втора дата
Начална цена 25,074.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открит конурс
Предмет Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина от Обект № 2023

Данни за дървесината

Обект/и № 2023
Дървесен вид чб;кдб;цр;бл;лп
Едра 0 куб.м.
Средна 37 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1025 куб.м.
За огрев 132 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1194 куб.м.