Процедури

Процедура № 410 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 16.12.2016
Втора дата
Начална цена 8,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открита процедура
Предмет «Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за нуждите на ТП ДГС Елхово»

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.