Процедури

Процедура № 4063 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 22.04.2020
Втора дата
Начална цена 21,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Открита процедура
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открита процедура
Предмет Техническо обслужване на МПС, включително основен, теущ ремонт и профилактика, доставка на резервни части за автомобилите, собственост на ТП ДГС Елхово, по обособени позиции: I. Основен, текущ ремонт и профилактика на МПС. II. Доставка на резервни части по заявка на възложителя.

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.