Процедура № 3934 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Елхово 13.03.2020 7,474.00 лв. без ДДС Открита процедура Профил на купувача открита процедура
Предмет Поддръжка на лесокултурни прегради и минерализовани ивици

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.