Процедури

Процедура № 3884 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 13.01.2020
Втора дата
Начална цена 84,875.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за предварителна продажба на стояща дървесина на корен.

Данни за дървесината

Обект/и № 2010
Дървесен вид чб;кгбр;цр;бл;мжд;дб;чб
Едра 0 куб.м.
Средна 56 куб.м.
Дребна 45 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 1514 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1615 куб.м.