Процедури

Процедура № 3883 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 13.02.2020
Втора дата
Начална цена 116,017.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за предварителна продажба на стояща дървесина на корен.

Данни за дървесината

Обект/и № 2009
Дървесен вид цр;бл;кгбр.
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
Технологична 152 куб.м.
За огрев 2035 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2189 куб.м.