Процедури

Процедура № 3827 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 27.01.2020
Втора дата
Начална цена 21,275.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за предварителна продажба на стояща дървесина на корен.

Данни за дървесината

Обект/и № 2017
Дървесен вид ак
Едра 0 куб.м.
Средна 66 куб.м.
Дребна 140 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 257 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 463 куб.м.