Процедури

Процедура № 3811 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 22.01.2020
Втора дата
Начална цена 80,653.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за предварителна продажба на стояща дървесина на корен.

Данни за дървесината

Обект/и № 2016
Дървесен вид чб,бб,цр,бл
Едра 0 куб.м.
Средна 279 куб.м.
Дребна 94 куб.м.
Технологична 1554 куб.м.
За огрев 176 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2103 куб.м.