Процедури

Процедура № 3740 на ДГС Елхово

Процедура № 3740 на ДГС Елхово от 20.12.2019 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 20.12.2019
Втора дата
Начална цена 80,653.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 2016

Данни за дървесината

Обект/и № 2016
Дървесен вид чб;бб;цр;бл
Едра 0 куб.м.
Средна 279 куб.м.
Дребна 94 куб.м.
Технологична 1554 куб.м.
За огрев 176 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2103 куб.м.