Процедури

Процедура № 3632 на ДГС Елхово

Процедура № 3632 на ДГС Елхово от 09.12.2019 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 09.12.2019
Втора дата
Начална цена 228,801.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за предварителна продажба на стояща дървесина на корен обекти №2009 и № 2012

Данни за дървесината

Обект/и № 2009, 2012
Дървесен вид чб, бб,цр,бл,лп
Едра 0 куб.м.
Средна 24 куб.м.
Дребна 150 куб.м.
Технологична 538 куб.м.
За огрев 3605 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 4317 куб.м.