Процедури

Процедура № 3614 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 05.12.2019
Втора дата
Начална цена 112,519.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Предварителна продажба за местни търговци на стояща дървесина на корен обекти №2007 и №2008

Данни за дървесината

Обект/и № 2007,2008
Дървесен вид цр,бл,кдб
Едра 0 куб.м.
Средна 121 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 2001 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2123 куб.м.