Процедури

Процедура № 3613 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 05.12.2019
Втора дата
Начална цена 117,234.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен на маркирана дървесина от Обекти № 2001, № 2002, № 2003, № 2004, № 2005, № 2006

Данни за дървесината

Обект/и № 2001,2002,2003,2004,2005,2006
Дървесен вид чб;бб;цр;бл;кдб,кгбр,лдб,пбрс,пкл
Едра 14 куб.м.
Средна 678 куб.м.
Дребна 61 куб.м.
Технологична 59 куб.м.
За огрев 5011 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 5823 куб.м.