Процедури

Процедура № 3520 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 05.11.2019
Втора дата 11.11.2019
Начална цена 2,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата събиране на оферти с обява
Предмет Доставка чрез закупуване и монтаж на климатици за нуждите на ДГС Елхово

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.