Процедура № 3520 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Елхово 05.11.2019 11.11.2019 2,000.00 лв. без ДДС Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача събиране на оферти с обява
Предмет Доставка чрез закупуване и монтаж на климатици за нуждите на ДГС Елхово

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.