Процедура № 2966 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Елхово 12.04.2019 1,052.97 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности открит конкурс
Предмет Отглеждане на тополови култури - кастрене на тополови култури в Обект №3/2019

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
3/2019 тп 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.