Процедури

Процедура № 2966 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 12.04.2019
Втора дата
Начална цена 1,052.97 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Отглеждане на тополови култури - кастрене на тополови култури в Обект №3/2019

Данни за дървесината

Обект/и № 3/2019
Дървесен вид тп
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.