Процедури

Процедура № 2964 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 09.04.2019
Втора дата
Начална цена 1,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Събиране на оферти с обява
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата събиране на оферти с обява
Предмет Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и др. за нуждите на разсадник „Трънково“

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.