Процедура № 2964 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Елхово 09.04.2019 1,000.00 лв. без ДДС Събиране на оферти с обява Профил на купувача събиране на оферти с обява
Предмет Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и др. за нуждите на разсадник „Трънково“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.