Процедура № 2652 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Елхово 18.01.2019 12,000.00 лв. без ДДС Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача открита процедура
Предмет Доставка, чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП „ДГС Елхово"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.