Процедури

Процедура № 2652 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 18.01.2019
Втора дата
Начална цена 12,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открита процедура
Предмет Доставка, чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП „ДГС Елхово"

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.