Процедури

Процедура № 2626 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 18.12.2018
Втора дата
Начална цена 125,027.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обекти №1910 и №1912 на територията на ТП ДГС Елхово

Данни за дървесината

Обект/и № №1910 и №1912
Дървесен вид цр,бл,кдб,кгбр;мжд
Едра 0 куб.м.
Средна 138 куб.м.
Дребна 212 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 2009 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2359 куб.м.