Процедури

Процедура № 2625 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 18.12.2018
Втора дата
Начална цена 202,632.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозни количества добита дървесина, находяща се на временни складове в Обекти №№ 1902а, 1908а и 1909а

Данни за дървесината

Обект/и № 1902а, 1908а и 1909а
Дървесен вид чб, цр, бл
Едра 0 куб.м.
Средна 375 куб.м.
Дребна 50 куб.м.
Технологична 1356 куб.м.
За огрев 1315 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 3096 куб.м.