Процедури

Процедура № 2624 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 18.12.2018
Втора дата
Начална цена 61,798.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Предварителна продажба на местни търговци на стояща дървесина на корен от обект №1911

Данни за дървесината

Обект/и № 1911
Дървесен вид цр,бл
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 19 куб.м.
За огрев 1147 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1166 куб.м.