Процедури

Процедура № 2604 на ДГС Елхово

Процедура № 2604 на ДГС Елхово от 12.12.2018 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 12.12.2018
Втора дата
Начална цена 177,892.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в Обекти № 1901, №1902, №1903, №1904, №1905, №1906, №1907, №1908 и №1909.

Данни за дървесината

Обект/и № 1901,1902,1903,1904,1905,1906,1907,1908,1909
Дървесен вид цр,бл,кдб,мждр,пкл,ак,чб,тп
Едра 0 куб.м.
Средна 1007 куб.м.
Дребна 131 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 7928 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 9066 куб.м.