Процедури

Процедура № 1970 на ДГС Елхово

Процедура № 1970 на ДГС Елхово от 30.03.2018 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 30.03.2018
Втора дата
Начална цена 133,900.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен за местни търговци.

Данни за дървесината

Обект/и № 1811.1812
Дървесен вид цр,бл,кдб,кгбр;мждр
Едра 0 куб.м.
Средна 111 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 2464 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2575 куб.м.