Процедури

Процедура № 1933 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 16.03.2018
Втора дата
Начална цена 156,058.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозни количества добита дървесина, находяща се на временни складове в Обекти №№ 1805 А и 1805 Б

Данни за дървесината

Обект/и № 1805 А и 1805 Б
Дървесен вид цр; бл
Едра 0 куб.м.
Средна 43 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 2155 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2198 куб.м.