Процедури

Процедура № 192 на ДГС Елхово

Процедура № 192 на ДГС Елхово от 22.08.2016 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 22.08.2016
Втора дата 25.08.2016
Начална цена 13,515.75 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на действително добито количество дървесина на територията на «ЮИДП» ДП Сливен, ТП ДГС "Елхово "

Данни за дървесината

Обект/и № 161520А
Дървесен вид чб,здг
Едра 154.57 куб.м.
Средна 32.05 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 186.62 куб.м.