Процедури

Процедура № 1806 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 09.02.2018
Втора дата
Начална цена 90,116.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен за местни търговци.

Данни за дървесината

Обект/и № 1810
Дървесен вид цр,бл,мждр
Едра 0 куб.м.
Средна 20 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 1713 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1733 куб.м.