Процедура № 1779 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Елхово 30.01.2018 99,791.03 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности открит конкурс
Предмет Попълване на култури, отглеждане на култури и дейности разсадниково производство в обект №1/2018

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
1/2018 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.