Процедури

Процедура № 1746 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 09.01.2018
Втора дата
Начална цена 177,500.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозни количества добита дървесина в обект №1801А

Данни за дървесината

Обект/и № 1801а
Дървесен вид цр,бл
Едра 0 куб.м.
Средна 117 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 2383 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2500 куб.м.